II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZWIERZĘTA OKIEM OBIEKTYWU”

Uczniowie technikum weterynarii
przy

ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4
im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO
W CHORZOWIE

Śniadeckizapraszają
wszystkich, którzy kochają zwierzęta, przyrodę i fotografię
do udziału
w
II MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
„ZWIERZĘTA OKIEM OBIEKTYWU”

Patronat:

Fabisz&Stefanek – Śląskie Centrum Weterynarii
Klub Fotograficzny “Źródło

REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych.
2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który do dnia22 marca 2020 r. nadeśle na adres: ​zstio4wchorzowie@gmail.com maksymalnie3 zdjęcia samodzielnie wykonane z dowolnie wybranym zwierzęciem.
3. Fotografia konkursowa powinna być dostarczona w formie elektronicznej w formacie JPG o wymiarach 3000×2000​pikseli, ​300dpi​, bez kompresji.
4. Fotografia powinna być opisana według następującego wzoru:
imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły, tytuł zdjęcia.
Przykład: adam-nowak-7b-sp23-najlepszy-przyjaciel.jpg
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22.04.2020 r.
6. Do oceny zgłoszonych fotografii konkursowych Organizator powoła Jury, którego zadaniem jest rzetelna, sumienna i obiektywna ocena fotografii konkursowych oraz
wybór laureatów konkursu. Jurorami konkursu są członkowie ​Klubu Fotograficznego “Źródło”​.
7. Przy ocenie prac konkursowych Jury weźmie pod uwagę w szczególności: zgodność z tematyką konkursu, walory artystyczne i oryginalność zdjęcia, przekaz emocjonalny oraz estetyczny.
8. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe:
● Miejsce I – bon zakupowy Empik o wartości 50zł, nagrody rzeczowe.
● Miejsce II – bon zakupowy Empik o wartości 30zł, nagrody rzeczowe.
● Miejsce III – bon zakupowy Empik o wartości 20zł, nagrody rzeczowe.
10. 30 najlepszych prac zostanie wydrukowanych na koszt organizatora. Fotografie zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w auli ​Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie​. Wernisaż odbędzie się22.04.2020 r. o godzinie 12:00​. Laureaci zostaną poinformowani o udziale w wystawie z wyprzedzeniem.
11. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wizerunku oraz prac do celów organizacyjnych i promocyjnych imprezy oraz z akceptacją regulaminu konkursu.
12. Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Barbara Dębczak, Łukasz Cyrus, Marek Gawlik, Robert Rochel.

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego – Zwierzęta Okiem Obiektywu

Adres kontaktowy
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4
41-500 Chorzów ul. Św. Piotra 1
zstio4wchorzowie@gmail.comtel. 32-241-17-17