KONKURS – „THE EXCITING WORLD OF NATURE ”

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Jędrzeja Śniadeckiego nr 4 w Chorzowie

zaprasza młodzież klas ósmych  szkół podstawowych z terenu miasta Chorzowa
na międzyszkolny konkurs wiedzy z zakresu biologii i przyrody w języku angielskim

THE EXCITING WORLD OF NATURE”
konkurs angielski

WYCIĄG Z REGULAMINU KONKURSU:

1. Konkurs odbędzie się dnia 19.03.2020.roku o godzinie 10:30 (do godziny 11:15)
na II piętrze w budynku ZSTiO nr 4

2. Konkurs jest jednoetapowy. Każda szkoła zgłasza do 3 uczestników.

3. Uczestnicy konkursu rozwiązują indywidualnie test. Konkurs ma formę pisemną.


4. Pytania obejmują wiedzę z biologii i przyrody na poziomie szkoły podstawowej.

5. Rodzaje pytań: pytania jednokrotnego wyboru, pytania tak/nie, łączenie w pary.

6. Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do 13.03.2020 r. pocztą elektroniczną
na adres organizatorów: I.Wieczorek@interia.pl

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
– Nazwę szkoły,
– listę uczestników,
– Imię i nazwisko opiekuna.

6. Przewidziano upominki, dyplomy dla trzech pierwszych miejsc
oraz 3 dyplomy – wyróżnienia. – Ogłoszenie wyników 19.03.2020. godzina 11:45

7. Organizator konkursu: mgr Justyna Płonka i mgr Iwona Wieczorek

Serdecznie zapraszamy

REGULAMIN KONKURSU