Język polski

 1. Obejrzeć lekcje z epodręcznika:

https://epodreczniki.pl/a/powrot-do-przeszlosci-by-zmieniac-przyszlosc-renesansowy-humanizm/D1R3b7N25

https://epodreczniki.pl/a/ktory-kosciol-wybrac-renesansowa-reformacja/DMtykP5SZ

https://epodreczniki.pl/a/renesansowa-rzeczpospolita/DktA6RUj1

 1. Obejrzeć filmy i prezentacje o renesansie:

https://www.youtube.com/watch?v=-uCw9kGPXJg

https://www.youtube.com/watch?v=iN68LpC9_Is

https://www.youtube.com/watch?v=ypHWQrpgRkE

 1. Dowolną technika stworzyć notatkę na temat renesansu, jego przedstawicieli, humanizmu.

 

1. Przeczytać „Makbeta”.
2. Przeczytać z podręcznika rozdział dotyczący kronik s. 162-163 i wypełnić kartę pracy – załącznik – gall-anonim-kronika-polska.
3. Wykonać ćwiczenia dotyczące czytania ze zrozumieniem i pisania wypracowania s. 185-192.

 

Historia

Tydzień 23-27.03.

Temat: Dwie okupacje

Proszę zapoznać się z poniższymi materiałami i odpowiedzieć na zadania/ćwiczenia znajdujące się w epodręczniku, a odpowiedzi do poleceń (nie ćwiczeń) od 1 do 7, proszę przesłać na maila: marekgawlik08@gmail.com

https://epodreczniki.pl/a/dwie-okupacje/Dr9rGfuhs

Temat: Rząd Polski na uchodźstwie

Proszę zapoznać się z poniższymi materiałami i odpowiedzieć na zadania/ćwiczenia znajdujące się w epodręczniku, a odpowiedzi do poleceń (nie ćwiczeń) od 1 do 10, proszę przesłać na maila: marekgawlik08@gmail.com

https://epodreczniki.pl/a/rzad-polski-na-uchodzstwie/D18tWzRVb

Termin oddanie zadań 02.04.2020r.

Język niemiecki

Podręcznik #Trends 1

Str. 62-63 ćw. 1-4, str.64-65 ćw. 1-4, str. 66-67 ćw. 1-3

Biologia

Mutacje i ich przyczyny

Mutacje – karta pracy

Geografia

Opracować z podręcznika samodzielnie 2 tematy wg następujących wymagań:

1. Przemysł wysokiej technologii.

a) zwrócić szczególną uwagę na następujące zagadnienia: branże przemysłu high-tech, czynniki lokalizacji przemysłu high-tech, formy organizacji przestrzennej przemysłu high-tech, lokalizacja na mapie świata ośrodków high-tech,

b) wykonaj zadanie: Wyjaśnij, na czym polega restrukturyzacja przemysłu. Podaj dwie główne przyczyny tego procesu. Omów ten proces na konkretnym przykładzie w Polsce.

2. Współpraca międzynarodowa. Organizacje międzynarodowe.

a) zwrócić szczególną uwagę na następujące zagadnienia: cele integracji, działalność międzynarodowych organizacji pozarządowych, znaczenie handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym kraju, działalność agend ONZ, charakter organizacji międzynarodowych, członkostwo Polski w organizacjach międzynarodowych, skutki integracji europejskiej.

b) wykonaj kartę pracy – Współpraca międzynarodowa. Organizacje międzynarodowe-1

Chemia

Tematy do realizacji wynikające z rozkładu materiału to :

 1. Składniki i funkcja kosmetyków.
 2. Środki czystości a środowisko przyrodnicze.
  Dotyczy tematu nr 1 :
  – podręcznik str.89 -94.
  a) tabela z uwzględnieniem rodzaju kosmetyku, jego funkcja, skład – wzór chemiczny, nazwa.
  b) proszę wybrać dowolny kosmetyk znajdujący się w domu, wypisać jego skład ( nazwy łacińskie lub angielskie ) – znaleźć odpowiednik w języku polskim i podać jego funkcję.
  c) dla chętnych zad. 2, 3 str. 94
  Dotyczy tematu nr 2 :
  – podręcznik str. 95-103
  a) podział środków czystości ze względu na ich zastosowanie – w formie  tabeli.
  b) dla chętnych zad.4 str. 98, zad. 2 str. 101.

Fizyka

Promieniotwórczość naturalna
Obejrzyj film i odpowiedz na pytania
https://www.youtube.com/watch?v=ZzMfMshkIGs
1. budowa atomu
2. na czym polega doświadczenie Rutheforda
3. na czum polega przemiana alfa, beta i gama
4. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią.
5.Działanie promieniowania na organizmy żywe

Podstawy przedsiębiorczości

1. Poszukiwanie pracy – zadanie:

W odpowiedzi na konkretną ofertę pracy (faktyczną lub wymyśloną) sporządź dokumenty aplikacyjne: Curriculum Vitae i list motywacyjny w oparciu o dane rzeczywiste lub hipotetyczne. Dołącz ofertę pracy. W załączeniu przykład – CV, list motywacyjny przykład

2. Formy organizacyjno-prawne spółek i ich charakterystyka – zadanie.

Wypełnij tabelę oraz rozwiąż krzyżówkę.

Formy organizacyjno prawne spółek i ich charakterystyka – tabela

Formy organizacyjno-prawne spółek i ich charakterystyka – krzyżówka

Edukacja dla bezpieczeństwa

Tematy lekcji: Zagrożenia w czasie pokoju.              
– co to są świadczenia osobiste.                               
– świadczenia rzeczowe         
– świadczenia szczególnie.      
– kto może nakładać świadczenia?                      
Temat 2- alarmowanie i ostrzeganie                          
– wymienić rodzaje alarmów.                               
– sposoby ogłaszania alarmów.                                 
– zasady ewakuacji i co należy że sobą zabrać?       
Temat 3 – zagrożenia naturalne            
– wymienić rodzaje zagrożeń.                                
– jak należy się chronić przed skażeniami                
–  co to jest obrona cywilna i jakie są jej obowiązki.                             
Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie internetowej: