Język angielski

 1.  Temat: Tworzenie słów – słowotwórstwo i tłumaczenie fragmentów zdań.
  Znajomość środków językowych, podręcznik wykonać wszystkie zadania ze strony 90
  i zadanie 6 strona 91
  odpowiedzi przesłać do 28.03.2020 na mojego maila: i.wieczorekzstionr4@gmail.com
 1.  Temat: Pisanie maila, opis obrazka i odpowiedzi na pytania.
  Podręcznik strona 91 zadanie 8 i zadanie 9
  ZADANIE NA OCENĘ
  odpowiedzi przesłać do 28.03.2020 na mojego maila: i.wieczorekzstionr4@gmail.com

Materiały do zrealizowania dla klasy I LOA

Język niemiecki

Zadania na bieżący tydzień
Proszę wykonać (wpisując całe zdania w zeszycie) następujące ćwiczenia z naszego podręcznika:
– ćw. 8, str. 53,
– ćw. 1, str. 54 (wpisać tylko przyporządkowane litery),
– ćw. 3, 4 i 5, str. 55.

Biologia

Krzyżówki genetyczne – ćwiczenia

Geografia

Opracować z podręcznika samodzielnie 2 tematy wg następujących wymagań:

1. Przemysł wysokiej technologii.

a) zwrócić szczególną uwagę na następujące zagadnienia: branże przemysłu high-tech, czynniki lokalizacji przemysłu high-tech, formy organizacji przestrzennej przemysłu high-tech, lokalizacja na mapie świata ośrodków high-tech,

b) wykonaj zadanie: Wyjaśnij, na czym polega restrukturyzacja przemysłu. Podaj dwie główne przyczyny tego procesu. Omów ten proces na konkretnym przykładzie w Polsce.

2. Współpraca międzynarodowa. Organizacje międzynarodowe.

a) zwrócić szczególną uwagę na następujące zagadnienia: cele integracji, działalność międzynarodowych organizacji pozarządowych, znaczenie handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym kraju, działalność agend ONZ, charakter organizacji międzynarodowych, członkostwo Polski w organizacjach międzynarodowych, skutki integracji europejskiej.

b) wykonaj kartę pracy – Współpraca międzynarodowa. Organizacje międzynarodowe-1

Chemia

Tematy do realizacji wynikające z rozkładu materiału to :

 1. Składniki i funkcja kosmetyków.
 2. Środki czystości a środowisko przyrodnicze.
  Dotyczy tematu nr 1 :
  – podręcznik str.89 -94.
  a) tabela z uwzględnieniem rodzaju kosmetyku, jego funkcja, skład – wzór chemiczny, nazwa.
  b) proszę wybrać dowolny kosmetyk znajdujący się w domu, wypisać jego skład ( nazwy łacińskie lub angielskie ) – znaleźć odpowiednik w języku polskim i podać jego funkcję.
  c) dla chętnych zad. 2, 3 str. 94
  Dotyczy tematu nr 2 :
  – podręcznik str. 95-103
  a) podział środków czystości ze względu na ich zastosowanie – w formie  tabeli.
  b) dla chętnych zad.4 str. 98, zad. 2 str. 101.

Podstawy przedsiębiorczości

1. Poszukiwanie pracy – zadanie:

W odpowiedzi na konkretną ofertę pracy (faktyczną lub wymyśloną) sporządź dokumenty aplikacyjne: Curriculum Vitae i list motywacyjny w oparciu o dane rzeczywiste lub hipotetyczne. Dołącz ofertę pracy. W załączeniu przykład – CV, list motywacyjny przykład

2. Formy organizacyjno-prawne spółek i ich charakterystyka – zadanie.

Wypełnij tabelę oraz rozwiąż krzyżówkę.

Formy organizacyjno prawne spółek i ich charakterystyka – tabela

Formy organizacyjno-prawne spółek i ich charakterystyka – krzyżówka

Fizyka

Promieniotwórczość naturalna
Obejrzyj film i odpowiedz na pytania
https://www.youtube.com/watch?v=ZzMfMshkIGs
1. budowa atomu
2. na czym polega doświadczenie Rutheforda
3. na czum polega przemiana alfa, beta i gama
4. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią.
5.Działanie promieniowania na organizmy żywe

Edukacja dla bezpieczeństwa

Tematy lekcji: Zagrożenia w czasie pokoju.              
– co to są świadczenia osobiste.                               
– świadczenia rzeczowe         
– świadczenia szczególnie.      
– kto może nakładać świadczenia?                      
Temat 2- alarmowanie i ostrzeganie                          
– wymienić rodzaje alarmów.                               
– sposoby ogłaszania alarmów.                                 
– zasady ewakuacji i co należy że sobą zabrać?       
Temat 3 – zagrożenia naturalne            
– wymienić rodzaje zagrożeń.                                
– jak należy się chronić przed skażeniami                
–  co to jest obrona cywilna i jakie są jej obowiązki.                             
Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie internetowej: