Język polski

 

 

 Język niemiecki
Zadania na bieżący tydzień
Proszę wykonać (wpisując całe zdania w zeszycie) następujące ćwiczenia z naszego podręcznika:
– ćw. 8, str. 53,
– ćw. 1, str. 54 (wpisać tylko przyporządkowane litery),
– ćw. 3, 4 i 5, str. 55.

 

Język angielski

Proszę o samodzielne wykonanie następujących zadań:

  • przerobienie lekcji z rozdziału 6. w podręczniku,
  • oglądnięcie 10 dowolnie wybranych video Arleny Witt na kanale You Tube (seria Po Cudzemu),
  • systematyczne ćwiczenia w aplikacji Quizlet.

W razie pytań zapraszam do kontaktu mailowego.

Historia

Proszę napisać dwa referaty (do 25 marca 2020 r.):

  1. Wojny punickie.
  2. Kultura starożytnego Rzymu.

Każdy referat powinien mieć minimum jedną stronę A-4.

Prace proszę przesłać na adres a.rowinska@op.pl

Matematyka

Podręcznik:
str. 95,  zad. 2, 3, 4
str. 109, zad. 2, 3, 4, 6
str. 110, zad. 3, 4
str. 112 zad.

Geografia

Materiały klasa I LOb p

Biologia

Białka – powtórzenie

Komórka eukariotyczna – karta pracy

Chemia

Tematy do realizacji wynikające z rozkładu materiału to :
1.  Reakcje otrzymywania wodorotlenków.
2. Wzory sumaryczne, strukturalne i nazewnictwo kwasów.

Dotyczy tematu nr 1 :
– podręcznik str.84 -91.
a) utrwalenie wiadomości z lekcji :
Tworzenie wzorów sumarycznych wodorotlenków : np. wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek magnezu, wodorotlenek wapnia
Otrzymywanie wodorotlenków metody :
– aktywny metal ( np. Na lub K ) + woda = wodorotlenek metalu + wodór
Zapis reakcji z prawidłowo zapisanymi współczynnikami reakcji.
– tlenek aktywnego metalu + woda = wodorotlenek metalu
Zapis reakcji z prawidłowo zapisanymi współczynnikami reakcji.
b) zadanie : 1, 2, str.9
Dotyczy tematu nr 2 :
– podręcznik str. 92
Proszę o wypisanie wzorów sumarycznych kwasów :
– kwas siarkowy ( VI )
– kwas siarkowy ( IV )
– kwas azotowy ( V )
– kwas azotowy ( III )
– kwas chlorowy ( V )
– kwas chlorowy ( VII )
– kwas węglowy
– kwas chlorowodorowy
– kwas siarkowodorowy
– kwas fosforowy ( V )
Zad. 1 . Kwasy zbudowane są z wodoru i reszty kwasowej : HnR. We wzorach kwasów proszę podkreślić reszty kwasowe.
Zad. 2. Podane kwasy podziel na dwie grupy : kwasy tlenowe i beztlenowe.

Fizyka

Proszę w zeszytach opracować dwa tematy odpowiadając na pytania
Budowa Układu Słonecznego podręcznik strona 150
1. jednostki pomiaru odległości w astronomii
2.budowa układu słonecznego
3. wyjaśnij pojęcia: planeta karłowata ,planetoida, kometa, meteory czarna dziura
4. zadanie nr 1 str.150 w podręczniku
Prawo grawitacji.
1. treść prawa grawitacji (treść wraz ze wzorem)
2.co nazywamy przyspieszeniem grawitacyjnym

Informatyka

Proszę w czasie przerwy w zajęciach zapoznać się z podstawami arkusza kalkulacyjnego Excel.

W szczególności :

  1. Podstawy pracy z arkuszem.
  2. Tworzenie i stosowanie formuł matematycznych w arkuszu kalkulacyjnym.
  3. Formaty danych.
  4. Formatowanie tabel (powtórzenie).

Korzystać możecie z dowolnego podręcznika informatyki lub prościej z zasobów internetu gdzie jest bardzo dużo materiałów dotyczących obsługi Excel. Szczególnie polecam gotowe filmy obsługi Excel umieszczone na stronie you tube wystarczy wpisać obsługa excela.

WOS

WOS -zadania

Plastyka

Plastyka – zadania

załącznik – plastyka

Edukacja dla bezpieczeństwa

Tematy lekcji: Zagrożenia w czasie pokoju.              
– co to są świadczenia osobiste.                               
– świadczenia rzeczowe         
– świadczenia szczególnie.      
– kto może nakładać świadczenia?                      
Temat 2- alarmowanie i ostrzeganie                          
– wymienić rodzaje alarmów.                               
– sposoby ogłaszania alarmów.                                 
– zasady ewakuacji i co należy że sobą zabrać?       
Temat 3 – zagrożenia naturalne            
– wymienić rodzaje zagrożeń.                                
– jak należy się chronić przed skażeniami                
–  co to jest obrona cywilna i jakie są jej obowiązki.                             
Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie internetowej: