Język polski

Zad.4 Skarga , Modrzewski-1

Zadanie 4. z j. polskiego. Termin realizacji 01.04.

1 T. W

Zad .2

Zad.3 Odprawa posłów greckich- problemy

Język angielski

Temat: Skanowanie tekstu pisanego  w celu wychwycenia najważniejszych informacji.
Przeczytać tekst z podręcznika strona 67 i wykonać zadanie 1 i 3 strona 66 i zadanie 4 strona 6
Wszystkie odpowiedzi przesyłamy na maila  i.wieczorekzstionr4@gmail.com

 

Materiały do zrealizowania dla klasy I Technikum po podstawówce

Język niemiecki

Zadania na bieżący tydzień
Proszę wykonać (wpisując całe zdania w zeszycie) następujące ćwiczenia z naszego podręcznika:
– ćw. 8, str. 53,
– ćw. 1, str. 54 (wpisać tylko przyporządkowane litery),
– ćw. 3, 4 i 5, str. 55.
Historia

Tydzień 23-27.03.Temat: Państwo Franków

Proszę zapoznać się z poniższymi materiałami i odpowiedzieć na zadania/ćwiczenia znajdujące się w epodręczniku, a odpowiedzi do poleceń (nie ćwiczeń) 1 i 2 oraz od 4 do 11, proszę przesłać na maila: marekgawlik08@gmail.com

Temat: Arabowie
Proszę zapoznać się z poniższymi materiałami i odpowiedzieć na zadania/ćwiczenia znajdujące się w epodręczniku, a odpowiedzi do poleceń (nie ćwiczeń) od 1 do 4, proszę przesłać na maila: marekgawlik08@gmail.com
https://epodreczniki.pl/a/arabowie-i-swiat-islamu/DStmwmWu2
Termin oddania zadań – 30.03.2020
Matematyka

Biologia

Kierunki przemian metabolicznych

Cykl komórkowy-mitoza

Mejoza-przebieg i znaczenie

Edukacja dla bezpieczeństwa

Tematy lekcji: Zagrożenia w czasie pokoju.              
– co to są świadczenia osobiste.                               
– świadczenia rzeczowe         
– świadczenia szczególnie.      
– kto może nakładać świadczenia?                      
Temat 2- alarmowanie i ostrzeganie                          
– wymienić rodzaje alarmów.                               
– sposoby ogłaszania alarmów.                                 
– zasady ewakuacji i co należy że sobą zabrać?       
Temat 3 – zagrożenia naturalne            
– wymienić rodzaje zagrożeń.                                
– jak należy się chronić przed skażeniami                
–  co to jest obrona cywilna i jakie są jej obowiązki.                             
Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie internetowej:
Religia

Nauczyć się: Pięć przykazań kościelnych; daty i nazwy uroczystości nakazanych przypadających poza niedzielą

Obejrzeć: 3MC – Trzyminutowy Katechizm – 70. O co modlimy się w modlitwie „Ojcze nasz”?   ( https://www.youtube.com/watch?v=xQaHZ8gMSLw )

3MC – Trzyminutowy Katechizm – 68. Co to jest modlitwa? ( https://www.youtube.com/watch?v=QzsGaET9PB0 )