Język polski

1. Przygotować konspekty wypowiedzi ustnych :
a) Motyw uczty w „Panu Tadeuszu”,
b) Rola przyrody w „Panu Tadeuszu”.
2. Uzupełnić kartę pracy – karta pracy Pan Tadeusz

Język niemiecki

Proszę uzupełnić ćwiczenia od 1 do 6 ze strony 71 z podręcznika Infos IB.
Dołączam skan tej strony. Karta pracy-IIT
Ćwiczenia zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.

Dla uczniów uczęszczających na zajęcia z rozszerzenia

www.arkuszematuralne.pl

Matura CKE 2017 poziom podstawowy

Matura CKE 2019 poziom rozszerzony

Matematyka

Zadania z matematyki

 

Biologia

Odporność organizmu, karta pracy

Budowa i działanie narządu wzroku, karta pracy

Narząd węchu, smaku i dotyku, karta pracy

Chemia

Wodorotlenki, sole

Podstawy obliczeń chemicznych

Stężenia molowe, przeliczania stężeń, rozcieńczanie/mieszanie – zadania ze zbioru zadań Pazdro

Podstawy przedsiębiorczości

1. Poszukiwanie pracy – zadanie:

W odpowiedzi na konkretną ofertę pracy (faktyczną lub wymyśloną) sporządź dokumenty aplikacyjne: Curriculum Vitae i list motywacyjny w oparciu o dane rzeczywiste lub hipotetyczne. Dołącz ofertę pracy. W załączeniu przykład – CV, list motywacyjny przykład

2. Formy organizacyjno-prawne spółek i ich charakterystyka – zadanie.

Wypełnij tabelę oraz rozwiąż krzyżówkę.

Formy organizacyjno prawne spółek i ich charakterystyka – tabela

Formy organizacyjno-prawne spółek i ich charakterystyka – krzyżówka

Religia
Nauczyć się: Główne prawdy wiary; grzechy wołające o pomstę do nieba
Obejrzeć: 3MC – Trzyminutowy Katechizm – Bonus – Czy ateizm prowadzi do lepszego świata? ( https://www.youtube.com/watch?v=b9R0VfJE1GY )
Franciszek na Anioł Pański o Królestwie Bożym i Adwencie ( https://www.youtube.com/watch?v=U0tIV0X_Za8 ) (zwrócić uwagę na to czym jest Królestwo Boże, a nie na to, że Papież wspomni o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia)
Posłuchać: TGD – Wiara czyni cuda ( https://www.youtube.com/watch?v=6P4AUo_0S5o ) (zwrócić uwagę na treść)