Język polski

1. Przeczytać opowiadanie „Wieża” G.Herlinga Grudzińskiego i wypełnić  kartę pracy – załącznik1.
2. Uzupełnić kartę pracy – załącznik nr2.

Język niemiecki

1.Dla wszystkich uczniów

Podręcznik Infos 2b

str.24 ćw. 6 (pisemnie), str. 25 ćw. 6

2. Dla uczniów uczęszczających na zajęcia z rozszerzenia

www.arkuszematuralne.pl

Matura CKE 2019  poziom podstawowy

Matura próbna OPERON 2017 poziom podstawowy

Matura CKE 2019 poziom rozszerzony

Matura CKE 2017 poziom rozszerzony

Geografia

Materiały do samodzielnej pracy z geografii

Religia

Nauczyć się: Wierzę w jednego Boga; Najważniejsze dobre uczynki; tekst zatytułowany „Klasa maturalna wybrane zagadnienia o małżeństwie i nie tylko”, który został przesłany klasie już wcześniej w formie elektronicznej.

Obejrzeć:

Siedem jak Sakramenty: Małżeństwo ( https://www.youtube.com/watch?v=yvyFyYoUf6E )

Siedem jak Sakramenty: Kapłaństwo ( https://www.youtube.com/watch?v=Rs_6vv1zaHI )