Język niemiecki

Proszę przetłumaczyć zwroty. Zwroty-zmodyfikowane-IIILOB
Odpowiedzi (tylko w j. polskim) z numerami zdań proszę przesłać do 25 marca br. na adres aleksandrakatan@wp.pl

Dla uczniów uczęszczających na zajęcia z rozszerzenia

www.arkuszematuralne.pl

Matura CKE 2019 poziom podstawowy

Matura próbna OPERON 2017 poziom podstawowy

Matura CKE 2019 poziom rozszerzony

Matura CKE 2017 poziom rozszerzony

Historia

Tydzień 23-27.03.

Temat: Walka o kształt polityczny II RP i konstytucja marcowa
Proszę zapoznać się z poniższymi materiałami i odpowiedzieć na zadania/ćwiczenia znajdujące się w epodręczniku, a odpowiedzi do polecenia (nie ćwiczenia) od 1 do 5 wszyscy, a od 1 do 17 maturzyści z historii proszę przesłać na maila: marekgawlik08@gmail.com
https://epodreczniki.pl/a/walka-o-ksztalt-polityczny-panstwa-polskiego-konstytucja-marcowa/DM2G1ETrR

Temat: Granica z Niemcami i Czechosłowacją
Proszę zapoznać się z poniższymi materiałami i odpowiedzieć na zadania/ćwiczenia znajdujące się w epodręczniku, a odpowiedzi do polecenia (nie ćwiczenia)  1 i 8 wszyscy, a  1,5,6,7,8,9  maturzyści z historii proszę przesłać na maila: marekgawlik08@gmail.com
https://epodreczniki.pl/a/ksztaltowanie-sie-granicy-z-niemcami-i-czechoslowacja/D168UPBiP

Temat: Wojna polsko-bolszewicka
Proszę zapoznać się z poniższymi materiałami i odpowiedzieć na zadania/ćwiczenia znajdujące się w epodręczniku, a odpowiedzi do polecenia (nie ćwiczenia)  4,5 i 8 wszyscy, a  4,5,8,9,10,11,12,14  maturzyści z historii proszę przesłać na maila: marekgawlik08@gmail.com
https://epodreczniki.pl/a/wojna-polsko-bolszewicka/DQ4MrPMZZ

Termin oddania zadań – 02.04.2020

 

Geografia

Materiały do samodzielnej pracy z geografii

 

Biologia

Współpraca między gatunkami

Konkurencja i pasożytnictwo

Inżynieria genetyczna

Mikroorganizmy zmodyfikowane genetycznie

Żywność modyfikowana genetycznie

Wykorzystanie nadań DNA w medycynie

Wykorzystanie nadań DNA w nauce

Wykorzystanie nadań DNA w sądownictwie

 

Religia

Nauczyć się: Uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała

Obejrzeć:

Siedem jak Sakramenty: Małżeństwo ( https://www.youtube.com/watch?v=yvyFyYoUf6E )

Siedem jak Sakramenty: Kapłaństwo ( https://www.youtube.com/watch?v=Rs_6vv1zaHI )