Warsztaty z technik kryminalistycznych

W dniu 4 października uczniowie  klasy I  Technikum Chemicznego wzięli udział w warsztatach z zakresu technik kryminalistycznych, które poprowadził technik kryminalistyki Pan asp. sztab. Marek Bigas z KMP w Chorzowie.

Zajęcia rozpoczęły się wprowadzeniem teoretycznym w dziedzinę kryminalistyki. Prowadzący zajęcia wyjaśnił między innymi: czym jest kryminalistyka, a także jakie funkcje pełni obecnie. Omówione zostały również pojęcia takie jak ślad, mikroślad i ich rodzaje, dowód – jego rodzaje i źródła dowodowe. Uczniowie dowiedzieli się też, jaka jest struktura i organizacja techniki kryminalistycznej w Policji. Zdobyli wiedzę na temat siedmiu „złotych pytań”, na które powinny dać odpowiedź oględziny czyli: Co się zdarzyło? Gdzie miało miejsce zdarzenie? Kiedy zdarzenie miało miejsce? W jaki sposób doszło do zdarzenia? Za pomocą czego, jakimi środkami doszło do zdarzenia? Dlaczego doszło do zdarzenia? oraz Kto jest sprawcą a kto ofiarą zdarzenia?

Kolejnym ważnym tematem omówionym podczas spotkania były techniki ujawniania śladów na miejscu zdarzenia. Do najważniejszych zaliczamy: wykorzystanie substancji chemicznych (luminolu) i lampy ultrafioletowej do ujawnienia krwawych śladów, w tym śladów linii papilarnych, odlewy silikonowe – do utrwalania wgłębionych śladów linii papilarnych i odlewy gipsowe – do śladów obuwia.

Kolejnym przedstawionym tematem była daktyloskopia, czyli jeden z działów kryminalistyki, która zajmuje się identyfikacją osób na podstawie śladów linii papilarnych oraz poletkowej budowy skóry.

Podczas zajęć uczniowie mogli zobaczyć, jak wygląda walizka śledcza i zapoznać się
z wyposażeniem walizki oględzinowej.

W czasie spotkania był także czas na zdobycie umiejętności praktycznych, polegających na ujawnianiu i zabezpieczaniu śladów.