XVIII KONKURS WIEDZY CHEMICZNEJ DLA GIMNAZJALISTÓW

Bez tytułuSerdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XVIII Konkursie Wiedzy Chemicznej, który odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie w dniach 23 października 2018 r. o godz. 12.00 (I etap) i 22 listopada 2018 r. o godz. 12.00 (II etap).

Regulamin Konkursu Wiedzy Chemicznej

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów (każde gimnazjum może zgłosić maksymalnie dwa dwuosobowe zespoły)
• Konkurs składa się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego.
– w I etapie członkowie dwuosobowego zespołu rozwiązują indywidualnie zadania teoretyczne (uczestnik I etapu powinien wykazać się umiejętnością rozwiązywania zadań testowych, rachunkowych, zapisywania i przewidywania przebiegu reakcji chemicznych). O wynikach tego etapu decydować będzie suma punktów uzyskanych przez członków zespołu.
– do II etapu konkursu zostaną zakwalifikowane zespoły, które zdobędą wymaganą liczbę punktów. (w II etapie członkowie zespołów wspólnie wykonują zadanie laboratoryjne)

-przykładowe zadania z poprzednich edycji dostępne pod adresem: http://zstio4chorzow.pl/dokumenty/konkurs-wiedzy-chemicznej/

• Konkurs Wiedzy Chemicznej obejmuje przede wszystkim wiadomości i umiejętności z zakresu:
Substancje chemiczne i ich przemiany • Chemia roztworów wodnych • Reakcje chemiczne • Kwasy, wodorotlenki, tlenki, sole • Budowa materii • Węglowodory nasycone i nienasycone

• Tematyka pytań może wykraczać poza podstawy programowe.
• Podczas konkursu można korzystać z kalkulatorów prostych. Inne pomoce naukowe (układ okresowy pierwiastków, krzywe rozpuszczalności itp.) udostępnią organizatorzy.
• Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu.

Zgłoszenia uczestników do XVIII Konkursu Wiedzy Chemicznej można nadsyłać do 16 października.

Listownie na adres :
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4
ul. Św. Piotra 1
41 – 500 Chorzów

Faksem na numer
32 241 17 17

W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych:

Nazwisko i imię uczestnika
nazwę, numer , adres szkoły
nazwisko i imię opiekuna
adres e-mailowy opiekuna
zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Zapraszamy
Nauczyciele chemii ZSTiO nr 4 w Chorzowie