INTEGRACYJNA GRA TERENOWA W PARKU ŚLĄSKIM

30 września 2019r. odbyła się integracyjna gra terenowa dla klas pierwszych w Parku Śląskim. Uczniowie klas pierwszych, aby dostać się do społeczności szkolnej ZSTiO nr 4 musieli wykazać się nie tylko umiejętnościami sportowymi, ale i wiedzą merytoryczną. Klasy drugie przygotowały młodszym kolegom grę terenową oraz szereg innych konkurencji. Wyjazd integracyjny zakończyła prezentacja klas pierwszych.