Rozwój metod i technik stosowanych w chemii analitycznej uwarunkowany jest powstawaniem nowych gałęzi przemysłu oraz postępem w dziedzinie medycyny i badań środowiskowych. Metody instrumentalne opierają się na pomiarze wielkości fizycznych określających właściwości substancji. Techniki instrumentalne charakteryzują się dużą czułością, pozwalającą na oznaczenie stężeń rzędu jednej cząstki na miliard. W ramach pracowni uczniowie wdrażają się do obsługi specjalistycznej aparatury, nabywają umiejętność przygotowania próbek do analizy oraz kalibracji przyrządów. Wykonują oznaczenia z zakresu potencjometrii, konduktometrii oraz metod spektroskopowych i elektrotechnicznych.