Podczas zajęć uczniowie w sposób praktyczny poznają właściwości organicznych i nieorganicznych związków chemicznych, nabywają umiejętności dokonywania ich oceny pod względem reaktywności, toksyczności a także projektowania preparatywnych sposobów postępowania i zestawów laboratoryjnych do prostych i wieloetapowych syntez. Ponadto zadaniem pracowni jest pogłębianie i utrwalanie wiadomości z chemii nieorganicznej i organicznej.