Sekretariat czynny codziennie w godzinach 7.30-15.00 (w czwartki 15.00 -17.30 dla słuchaczy szkoły wieczorowej).

Sprawy uczniów załatwiane są na dużej przerwie 10.10-10.30