Historia Chorzowskiego Chemika

Szkoła wywodzi się z dwu pni genealogicznych. Dwa zakłady mieszczące się w Chorzowie powołały do życia swoje szkoły przyzakładowe: Zakłady Azotowe i Zakłady Koksochemiczne „Hajduki”w Chorzowie Batorym.

Przemysłową Szkołę Zakładów Chemicznych „Hajduki” założono 15 września 1945 r w Chorzowie Batorym. Kierownikiem i dyrektorem szkoły był inż. Bojanowski a następnie St. Paprocki. Początkowo mieściła się w baraku, a następnie została przeniesiona do budynku w którym miała do dyspozycji 14 sal.

W 1947 r zmieniła nazwę na Gimnazjum i Liceum Przemysłu Chemicznego. Wtedy też w suterenie powstało pierwsze laboratorium, którego kierownikiem został inż. a. Śladek. Powstały również warsztaty szkolne wykonujące zlecenia dyrekcji obejmujące prace gospodarcze dla szkoły i laboratorium.

W 1948 laboratorium zostało przeniesienie na ul Ks. Machy. Jego kierownikiem był inż a. Śladek a później dr W. Kowalenko.

Do 1951 szkoła  znajdowała się na ulicy Armii Czerwonej przy budynku szkoły podstawowej nr. 31 (obecnie już nieczynnej). W 1951/52 zmianie uległa nazwa szkoły na Technikum Koksochemiczne. Następnie szkoła zostaje przeniesiona do baraku na ul. Ks. Machy 9. W budynkach przyległych mieściły się laboratoria i warsztaty mechaniczne.

W 1954 r szkołę przeniesiono do budynku dawnego Technikum Górniczego przy ul. Racławickiej i przemianowano na Technikum Koksochemiczne Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Na tarczach umieszczony był pierścień benzenu na zielonym tle z literami TK  oraz rogatywki niebieskie z zielonym otokiem.

W 1956 przeniesiono ją do Katowic.

Od 1957 r do 1969 szkoła mieściła się przy dawnej ulicy Dzierżyńskiego 64 (dziś swoją siedzibę ma tam Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych), obok dzisiejszego Teatru Rozrywki. Laboratorium przeniesiono w 1959 r. Początkowo kierownikiem był dr Kowalenko a następnie inż Kalinowski, mgr inż Gwóźdż oraz mgr L. Grabowski.

1 września 1959 szkole nadano nazwę Technikum Chemiczne nr 2 im. J. Śniadeckiego. W efekcie przejścia szkoły pod ministerstwo Oświaty pojawiły się nowe tarcze koloru czerwonego z dużymi literami TCH w centrum pola tarczy opasane wzdłuż obrzeży pełną nazwą szkoły. Przez pewien czas honorowane były dwie niczym nie różniące co do rozwiązania graficznego tylko rożne wielkością tarcze, przez uczniów preferowaną była ta mała wymiarowo.

1 września 1969 rozpoczęto rok szkolny w nowym budynku na ulicy Piotra 1. Absolwenci wspominają, że zastali tam gruzowisko po niedokończonym remoncie. Funkcjonowanie szkoły rozpoczęło się więc od usuwania gruzu. Laboratoria jeszcze przez kilka lat funkcjonowały w starej siedzibie, w budynku w podwórku na ul. Dzierżyńskiego. Warsztaty szkolne również jeszcze przez kilka lat funkcjonowały w Chorzowie Batorym w sąsiedztwie Zakładów Koksochemicznych Hajduki.

22 maja 1971 r otwarto Policealne Studium zawodowe o specjalności Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.

15.06.1972 r zostaje otwarte Liceum Zawodowe nr 1 o specjalności Operator procesów chemicznych i utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych.

W dniu 1.04.1976r zgodnie z decyzją Ministra Oświaty i Wychowania nastąpiło uroczyste połączenie szkół: „azotowej ” i „koksochemicznej” i utworzenie Zespół Szkół Chemicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego.

Z dniem 1 września 2002 roku uchwałą Rady Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2002 r. Zespołowi Szkół Chemicznych im. J. Śniadeckiego nadano nazwę „Zespół Szkół Technicznych nr. 4 im. Jędrzeja Śniadeckiego”. W skład szkoły weszły: IV Liceum Profilowane, Technikum Chemiczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4.

Od 1 września 2003 roku uchwałą Rady Miasta Chorzów z dnia 27. III 2003 roku utworzono w Zespole Szkół Technicznych VII Liceum Ogólnokształcące i nadano szkole nową nazwę „Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Jędrzeja Śniadeckiego.

Budynek, w którym mieści się obecnie szkoła powstał w 1912 roku. Przed drugą wojną światową mieściło się w nim Gimnazjum Przyrodnicze. Był budowany z przeznaczeniem na lokalizację w nim szkoły, jest więc doskonale przystosowany do tego celu.