W ramach pracowni uczniowie wdrażani są do wykonywania badań z zakresu analizy jakościowej i ilościowej. Jest to pracownia kształtująca umiejętność wykrywania poszczególnych pierwiastków lub jonów wchodzących w skład badanej substancji. Umiejętność rozpoznania składu badanej próbki pozwala na dobór odpowiednich metod ich ilościowego oznaczenia. Uczniowie przygotowywani są do wykonywania czynności związanych z poborem próbek do badań oraz wykonywani kontroli chemicznej surowców, półproduktów i produktów zgodnie z obowiązującymi normami.