XXII MIEJSKI KONKURS POETYCKI O ZŁOTĄ JESIENNĄ CHRYZANTEMĘ im. HALINY KUNYSZ

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4
im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO

Bez tytułu

pod patronatem

WYDZIAŁU KULTURY I SPORTU

URZĘDU MIASTA CHORZÓW

zaprasza

wszystkich, którzy próbują pisać wiersze,
do udziału w XXII edycji

MIEJSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO

O ZŁOTĄ JESIENNĄ CHRYZANTEMĘ

im. HALINY KUNYSZ

REGULAMIN KONKURSU

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych chorzowskich szkół podstawowych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych Chorzowa.

  2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który do dnia  28 października nadeśle na adres mailowy bibliotekazstio4@wp.pl zestaw trzech wierszy o dowolnej tematyce, nigdzie wcześniej nie publikowanych.

  3. Wszystkie wiersze należy zapisać w jednym pliku w formacie (*doc.), czcionką Times New Roman.

  4. W treści wiadomości należy podać :

– imię i nazwisko autora, pseudonim

– nazwę i adres szkoły, klasę

  • nazwisko ewentualnego opiekuna-nauczyciela, kontakt oraz dołączyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na publikację w okolicznościowym tomiku moich wierszy i podstawowych danych”.

  1. W temacie wiadomości należy wpisać : Konkurs poetycki – (pseudonim autora) np. Konkurs poetycki – Kora.

  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec listopada. O dokładnym terminie i formie finału uczestnicy zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

  1. Wiersze oceniać będzie jury, w skład którego wchodzą osoby na co dzień zajmujące się literaturą i pracą z młodymi ludźmi.

  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania otrzymanych tekstów w okolicznościowym tomiku poezji, dlatego prosimy o dołączenie wspomnianego oświadczenia.

Organizator konkursu

Barbara Dębczak