• Dyrektor Szkoły mgr Małgorzata Brzozowska

przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki 10.00-12.00 i czwartki 14.30-17.00.

  • Wicedyrektor mgr Joanna Krzesiewicz – Rowińska