PEDAGOG SZKOLNY

mgr Beata Woźniak

Poniedziałek

8. 20 – 09. 20

10. 10 – 13.00

16. 15 – 17. 00

w tym: dyżur dla rodziców

Wtorek

8. 20 – 13. 00

Środa

8. 15 – 13. 00