• Pani Małgorzata Sekieta
  • Pani Beata Siemianowska

Sekretariat czynny codziennie w godzinach 7.30-16.00 (w czwartki 15.00 -17.30 dla słuchaczy szkoły wieczorowej).

Sprawy uczniów załatwiane są na dużych przerwach 10.10-10.30, 12.55-13.15.