Absolwent na rynku pracy

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chorzowie dnia 01.04.2019 roku uczniowie klas maturalnych wzięli udział w spotkaniu informacyjnym: Absolwent na rynku pracy. Celem spotkania było przybliżenia uczniom aktualnej sytuacji na rynku pracy – z uwzględnieniem województwa śląskiego, sposobów walki z bezrobociem, metod poszukiwania pracy, sposobów przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, a także zapoznanie z ofertami Urzędu Pracy skierowanymi do bezrobotnych absolwentów. Spotkanie poprowadziła Pani Monika Przybylska-Trzeciak – pośrednik pracy w Puncie Pośrednictwa Pracy Ochotniczych Hufców Pracy w Chorzowie. W trakcie spotkania uczniowie zostali zapoznani z możliwościami korzystania z ofert pracy stałej i krótkoterminowej, jakimi dysponuje Punkt Pośrednictwa Pracy OHP.