Dzień Dziecka w Chorzowie

30 maja 2018 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 na terenie Ośrodka Harcerskiego w Parku Śląskim odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Dziecka. We wspólnej zabawie uczestniczyli najmłodsi mieszkańcy naszego regionu – dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Oprócz szeregu atrakcji, występów i konkursów, które były przygotowane we współpracy z instytucjami (m.in. Chorągiew Śląska ZHP, komendy wojewódzkie policji i straży pożarnej, Planetarium Śląskie, Izba Administracji Skarbowej) oraz organizacjami pozarządowymi, zaproponowano gościom pokazy i spotkania poświęcone szeroko pojętemu bezpieczeństwu. Na terenie Ośrodka były przygotowane stoiska różnego typu (edukacyjne, informacyjne, artystyczne), odbyły się warsztaty i pokazy (m.in. policji konnej, pracy psów ratowniczych, pracy strażaków).

Przy okazji zabawy zaplanowano aktywności, które uczulały dzieci i ich opiekunów na takie kwestie jak zapobieganie przemocy wobec dzieci, bezpieczne zachowania w domu, przedszkolu
i szkole, czy sposoby reagowania w sytuacjach zagrożenia.

W przygotowanie oraz przeprowadzenie tej imprezy włączyli się uczniowie naszej Szkoły (klasa I technikum).

Udział przedstawicieli naszej społeczności szkolnej w charakterze wolontariuszy był cennym wsparciem merytorycznym i organizacyjnym w organizację tak ważnego Święta.

DZIĘKUJEMY ZA ZAANGAŻOWANIE.