FINAŁ XIX Miejskiego Konkursu Poetyckiego o Złotą Jesienną Chryzantemę im. H. Kunysz

28 listopada 2019 r. w naszej szkole odbył się finał już XIX Miejskiego Konkursu Poetyckiego o Złotą Jesienną Chryzantemę im. Haliny Kunysz. Owocem tego przedsięwzięcia jest tomik poezji „Jesienią utkane” zawierający wiersze wszystkich uczestników tegorocznego konkursu.