FINAŁ XVIII MIEJSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO O ZŁOTĄ JESIENNĄ CHRYZANTEMĘ IM. HALINY KUNYSZ

Już po raz osiemnasty odbył się finał Miejskiego Konkursu Poetyckiego o Złotą Jesienną Chryzantemę im. Haliny Kunysz. Owocem przedsięwzięcia jest tomik poezji „Ciepłych odcieni stubarwne melodie”, który zawiera wiersze wszystkich uczestników tegorocznej edycji.