KONKURS – „ Fotograficzne wędrówki po moim śląskim regionie”

Logo konkurs

Zapraszamy do fotografowania i wzięcia udziału w

SZKOLNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM !

„ Fotograficzne wędrówki po moim śląskim regionie”

Wędrując z jednego do innego punktu naszego śląskiego miejsca pobytu, utrwal na zdjęciu robionym aparatem komórkowym to, co ci się wokół Ciebie podoba, co porusza, zadziwia, a może czasami denerwuje, co wydaje się piękne, a może oklepane i powielane – ale oddaje Twój sposób postrzegania otaczającego Cię środowiska Śląska. Utrwalaj chwilę, przedmioty, widoki, murale, naturę – wszystko !

Możesz stworzyć serię zdjęć- 3 sztuki .

Zatytułuj je i wyślij w postaci plików jpg e-mailem, jako załączniki- tytuł listu: foto + Twoje nazwisko i imię,

na adres: fotozst4@gmail.com.

Dla wykonawców najciekawszych zdjęć czekają nagrody.

Termin wysłania prac: 12.02 do 09.03.2020.

Zdjęcia zostaną zamieszczone na szkolnej stronie internetowej.

Rób zdjęcia i wysyłaj do nas!

Czekamy !!!

Organizatorzy !

* W logo konkursu wykorzystano obraz twórczości Piotra Wróbla.

 

Regulamin KONKURSU

1.Cele konkursu:

– Kształcenie umiejętności obserwowania otaczającego świata, regionu,

– Popularyzacja piękna architektury i krajobrazu, murali i innych ciekawych miejsc,

– Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych,

-Zachęcanie uczniów do fotografowania jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.

2. Uczestnicy konkursu:

-Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr4 im. J. Śniadeckiego w Chorzowie,

– Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni okolicznościowymi dyplomami i drobnymi upominkami,

– 10 najlepszych prac zostanie wydrukowanych na koszt organizatora,

– Fotografie zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie,

– Wernisaż odbędzie się 18.03.2020,

– Laureaci zostaną poinformowani o udziale w wystawie z wyprzedzeniem,

– Prace uczniów będą prezentowane na naszej stronie internetowej .

3. Tematyka prac:„ Fotograficzne wędrówki po śląskim regionie”

4. Format prac

Najważniejsze – fotografuj! Rób zdjęcia aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym.

Zapisz pliki w formacie jpg.

Wybierz trzy fotografie i wymyśl tytuły (mogą być trzy cykle).

Wyślij e-mailem, jako załączniki. Tytuł listu: foto + Twoje nazwisko i imię.

Termin wysłania prac: 12.02 do 09.03.2020.

Jeśli nie spełnisz jakiegoś warunku, prace zostaną odrzucone.