Jest to pracownia kształtująca umiejętności praktyczne. Podczas zajęć uczniowie przyzwyczajają się do sprawnego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, uczą prostych czynności wykonywanych podczas prac laboratoryjnych. Wdrażają do dokładnej i sumiennej pracy, przyzwyczajają do bezpiecznego, samodzielnego rozwiązywania problemów. Wyrabiają nawyk systematycznego prowadzenia dokumentacji pracy laboratoryjnej. Uczą się prawidłowego doboru sprzętu pomocniczego i aparatury do wykonania określonych czynności a także doboru odczynników o klasie czystości odpowiedniej dla realizowanego procesu. Przedmiot kształtuje nawyki bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym.