Uczniowie technikum weterynarii
przy

ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH
I
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4
im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO
W CHORZOWIE

Śniadecki
zapraszają
wszystkich, którzy kochają zwierzęta, przyrodę i fotografię
do udziału
w
MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
„ZWIERZĘTA OKIEM OBIEKTYWU”

Patronat:

Fabisz&Stefanek – Śląskie Centrum Weterynarii
Wydawnictwo QUELLO
Klub Fotograficzny “Źródło”

REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej.
2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który do dnia 29 marca 2019r. nadeśle na adres: zstio4wchorzowie@gmail.com maksymalnie 3 zdjęcia samodzielnie wykonane z dowolnie wybranym zwierzęciem.
4. Fotografia konkursowa powinna być dostarczona w formie elektronicznej w formacie JPG o wymiarach 3000×2000 pikseli, 300dpi, bez kompresji.
5. Fotografia powinna być opisana według następującego wzoru:
imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły, miasto, tytuł zdjęcia.
Przykład: adam-nowak-7b-sp23-chorzow-najlepszy-przyjaciel.jpg
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.04.2019r.
6.  Do oceny zgłoszonych fotografii konkursowych Organizator powoła Jury, którego zadaniem jest rzetelna, sumienna i obiektywna ocena fotografii konkursowych oraz wybór laureatów konkursu. Jurorami konkursu są członkowie Klubu Fotograficznego “Źródło”.
7.  Przy ocenie prac konkursowych Jury weźmie pod uwagę w szczególności: zgodność z tematyką konkursu, walory artystyczne i oryginalność zdjęcia, przekaz emocjonalny i estetyczny.
8. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Miejsce I – bon zakupowy Empik o wartości 50zł, książka „25 gramów szczęścia”.
Miejsce II – bon zakupowy Empik o wartości 30zł, książka „25 gramów szczęścia”.
Miejsce III – bon zakupowy Empik o wartości 20zł, książka „25 gramów szczęścia”.
10. 30 najlepszych prac zostanie wydrukowanych na koszt organizatora. Fotografie zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w auli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie. Wernisaż odbędzie się 25.04.2019 o godzinie 13:00. Laureaci zostaną poinformowani o udziale w wystawie z wyprzedzeniem.
11. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wizerunku oraz prac do celów organizacyjnych i promocyjnych imprezy oraz z akceptacją regulaminu konkursu.
12. Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Barbara Dębczak, Łukasz Cyrus, Marek Gawlik, Robert Rochel.

Adres kontaktowy
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4
41-500 Chorzów
ul. Św. Piotra 1
admin@sniadecki.edu.pl
tel. 32 241 17 17