Młodzieżowa Akademia Rozwoju

W dniu 09.03.2020r. uczniowie klasy II technikum uczestniczyli w kursie edukacyjnym: Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna z elementami Personal Branding.

Natomiast 11.03.2020r. klasa ILOa wzięła udział w kursie edukacyjnym: Zachowania w sytuacjach trudnych: radzenie sobie ze stresem, konstruktywna krytyka i asertywność.
Kursy te zostały przeprowadzone przez Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie w ramach projektu pn. „Młodzieżowa Akademia Rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnictwo w kursach z pewnością przyczyniło się do podniesienia kompetencji społeczno – zawodowych.

Uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności, które wykorzystają zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym.