Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe w  Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”