SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych jest jednym z ważniejszych elementów kształcenia młodego pokolenia, dlatego społeczność naszej szkoły od roku szkolnego 2015/2016 uczestniczy w projekcie „Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie”.

Celem projektu jest promocja zdrowego stylu życia poprzez realizację zadań służących bezpośrednio zdrowiu fizycznemu i psychicznemu oraz przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym i środowiskowym.

Aktywność szkoły na rzecz promocji zdrowia jest bardzo szeroka, ale warta podkreślenia jest realizacja kilku priorytetowych zadań propagujących zdrowy styl życia:

  • zdrowe odżywianie
  • aktywność fizyczną
  • profilaktykę zdrowotną
  • dbałość o środowisko
  • bezpieczne zachowania oraz unikanie zagrożeń

Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, przyznany został na lata 2017 – 2020 przez koordynatora projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie –  Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis w Katowicach – Publiczną Placówkę Samorządu Województwa Śląskiego, akredytowaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty, pod honorowym patronatem Bogusława Śmigielskiego – Marszałka Województwa Śląskiego.

Wręczenie certyfikatu miało miejsce podczas Szkolnej Sesji Naukowej – „Zdrowie masz tylko jedno”, która odbyła się 25 kwietnia 2017r. Po oficjalnym przekazaniu certyfikatu pani Dyrektor przez koordynatora Szkolnej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Panią Sonię Gogullę, odbyły się wykłady. Do programu sesji naukowej zostały włączone zagadnienia dotyczące: profilaktyki i leczenia chorób przy pomocy produktów pszczelego pochodzenia, zagrożeń współczesnego sportu, jakim jest doping oraz profilaktyka zakażeń drobnoustrojami chorobotwórczymi  Wykłady przygotowała Pani doktor Agata Kabała -Dzik, pracownik naukowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Pan mgr Grzegorz Bąk, trener piłki nożnej UKS Ruch Chorzów oraz Pan Mateusz Firszt, absolwent naszej szkoły, przedsiębiorca roku 2016. Sesję uświetnił pokaz fitness przygotowany pod kierunkiem Pani mgr Anety Kowaluk oraz uczniów naszej szkoły.