TERMINARZ REKRUTACJI

– Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami:

od 15 czerwca 2020r. do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00 – klasy sportowe

Na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczna przeprowadzona zostanie próba sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych – w przypadku naszej szkoły próby sprawności fizycznej odbędą się:

24 czerwca 2020r., 27 czerwca 2020r. i 03 lipca 2020r. o godz. 15.30 na boisku chorzowskich „Kresów” Adres: 41-506 Chorzów; ul. Wolności 139

od 15 czerwca 202or. do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00 – pozostałe klasy

– Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

od 26 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00

– Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej

I termin – do 09 lipca 2020r.

II termin – do 31 lipca 2020r.

-Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. do godz. 15.00

– Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpień 2020r.

– Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00

– Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpień 2020r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

(w opisanej nazwiskiem i imieniem teczce do wiązania)

  • świadectwo ukończenia szkoły ,
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego,
  • kwestionariusz osobowy ucznia,
  • 3 fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie – imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),
  • karta zdrowia i bilans zdrowia Kandydata (oryginalne dokumenty w zamkniętej kopercie)
  • formularz przekazania ucznia