• 6 wrzesień 2017r. – zebranie z rodzicami – godz. 17.00
  • 15 listopad 2017r. – wywiadówka – godz. 17.00
  • 17 styczeń  2018r. – wywiadówka – godz. 17.00
  • 21 marzec 2018r. – wywiadówka – godz. 17.00
  • 19 kwiecień 2018r. wywiadówka klas maturalnych – godz. 17.00
  • 16 maj 2018r. – konsultacje dla rodziców – godz. 17.00
  • 13 czerwiec 2018r. wywiadówka – godz. 17.00