ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 odbędzie się 04 września 2023r.

10.00  – klasy II, III, IV liceum i II, III, IV, V technikum –  spotkanie z wychowawcami w klasach

10.30  – klasy I liceum i technikum – spotkanie z Dyrekcją oraz wychowawcami w auli szkoły

 Wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy.