Informacje dla zdających egzamin zawodowy w roku szkolnym 2016/2017

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – „stara formuła”

Etap pisemny – 12 czerwiec 2017 godz. 12.00

Etap praktyczny – 13 czerwiec 2017

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – 25 sierpień 2017

InformatorEgzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe -„stara formuła”

2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – „nowa formuła”

Część pisemna – 20 czerwiec 2017

Część praktyczna:

  • Model „d”

kwalifikacja A. 56- 26 czerwiec 2017

kwalifikacja A. 61 – 26 czerwiec 2017

  • Model „w”

kwalifikacja A. 59 -22 czerwiec – 8 lipiec 2017

kwalifikacja A. 62 – 22 czerwiec – 8 lipiec 2017

kwalifikacja Z. 19 – 27 czerwiec – 3 lipiec 2107

Szczegółowy harmonogram sesji dla poszczególnych kwalifikacji ukaże się wkrótce.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – 25 sierpień 2017

Informatory:

Technik analityk

Technik elektronik

Technik elektronik zmiany

Technik technologii chemicznej

Technik technologii chemicznej zmiany

Szkoła policealna – technik farmaceutyczny

Szkoła policealna – technik usług kosmetycznych

Szkoła policealna – technik usług kosmetycznych zmiany