Informacje dla zdających egzamin zawodowy w roku szkolnym 2021/2022

Sesja 1.2022 Zima

CZĘŚĆ PISEMNA

kwalifikacja AU.60 – 11 stycznia 2022 godz. 12.00

kwalifikacja RL.11 – 11 stycznia 2022 godz. 14.00

kwalifikacja MED.09 – 11 stycznia 2022 godz. 9.00

kwalifikacja RL.10 – 11 stycznia 2022 godz. 10.00

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

kwalifikacja AU.60 „w”- 3-5 lutego 2022 godz. 9.00

kwalifikacja RL.11 „w” – 24-28 stycznia 2022 godz. 08.00, 12.00, 16.00, 18.00

kwalifikacja MED.09 „d” – 10 stycznia 2022 godz. 9.00

kwalifikacja RL.10 „d”- 10 stycznia 2022 godz. 9.00

kwalifikacja AU.59 – 10 stycznia 2022 godz. 13.00