Informacje dla zdających egzamin zawodowy w roku szkolnym 2020/2021

1. Sesja 1 – zima 2020r.

Etap pisemny – 12 styczeń 2021r.  kwalifikacje:

AU.60 – godz. 12.00

A.60 – godz. 12.00

RL. 11 – godz. 14.00

RL. 10 – godz. 10.00

AU. 59 – godz. 10.00

 

Etap praktyczny –

27 styczeń 2021 – kwalifikacje RL.11 „w” godz. 08.00 i 12. 00

11 styczeń 2021 godz. 13.00 – kwalifikacje AU.59

11 styczeń 2021 godz. 09.00 – kwalifikacje RL.10

 

2. Sesja 2 -lato 2021r.

Egzamin pisemny

kwalifikacje RL.10

22 czerwiec 2021 godz. 10.00

Egzamin praktyczny „d”

21 czerwiec 2021 godz. 9.00 (120 minut)