KLASA I LO A

Lp.   PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK
1  7.45 – 8.30    WF  WF  WF  Matematyka 5; Podst.przed 15
2  8.35 – 9.20 J.ang/J.niem 1/3
 WF  WF  WF  Chemia 14
3  9.25 – 10.10 J.ang/J.niem 1/3  WF  WF  WF  Fizyka 14
4  10.30 – 11.15 J.niem/J.ang 3/1  Geografia 28
Historia 11
 J.ang/Inform 1/10
 Biologia 14
5  11.20 – 12.05 J.niem/J.ang 3/1 J. polski 2  LW 13
 Inform/J.ang 10/1
 WOK 13
6  12.10 – 12.55 Podst. przed 28 J. polski 2  Edb 14
 J. polski 2
 Religia 16
7  13.00 – 13.45 Historia 11
Matematyka 5  Matematyka 5
 J. polski 2  Religia 16
8  13.50 – 14.35 Matematyka 5 WF
9  14.40 – 15.25    WOS 13
     WF
10  15.30 – 16.15          WF

KLASA I LO B

Lp.   PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK
1  7.25 – 8.30 WF  WF  WF  WF WF
2  8.35 – 9.20 WF
 WF  WF  WF WF
3  9.25 – 10.10 WF
 WF  WF  WF WF
4  10.30 – 11.15 Matematyka 4
J.ang/Inform 23/10 Edb 14
Historia 11
Matematyka 5
5  11.20 – 12.05 Matematyka 4
Inform/J.ang 10/23 Geografia 28
Matematyka 4
J. polski 17
6  12.10 – 12.55 J. polski 17
WOS 13
J. polski 17
J. ang/J. niem 23/3
J. angielski 17
7  13.00 – 13.45 J. polski 17
WOK 13
Chemia 14
J. ang/J. niem 23/3 Biologia 31
8  13.50 – 14.35 Historia 17
Podst. przed. 28
Fizyka 14
J. niem/J.ang 3/23
9  14.40 – 15.25  LW 28 Podst. przed. 28 Religia 16 J. niem/J.ang 3/23  
10  15.30 – 16.15   Religia 16
   

KLASA I LO C

Lp.   PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK
1  7.25 – 8.30 WF  WF  WF  WF WF
2  8.35 – 9.20 WF  WF  WF  WF WF
3  9.25 – 10.10 WF  WF  WF  WF WF
4  10.30 – 11.15 J.ang/Inform 23/10 J. polski 13
Biologia 16
J. polski 14
J. polski 13
5  11.20 – 12.05 Inform/J.ang 10/23 LW 30
Edb 14
J. polski 14
Matematyka 4
6  12.10 – 12.55 Matematyka 4 Matematyka 4
J.ang/J.niem 23/12
Matematyka 4
WOS 13
7  13.00 – 13.45 Historia 2
Fizyka 14
J.ang/J.niem 23/12 Podst. przed 28 WOK 13
8  13.50 – 14.35 Geografia 28
Chemia 14
J.niem/J.ang 12/23
Podst. przed 28
9  14.40 – 15.25 Historia 11 J.niem/J.ang 12/23 Religia 16
10  15.30 – 16.15       Religia 16

KLASA I T

Lp.   PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK
1  7.25 – 8.30  LW 14 Prep. org. 14/
Religia 16 J.ang 1/WF
2  8.35 – 9.20 Prep. lab. L. / Chów i hod 13 Chemia 14/Biologia 31 Prep. org. 14/ Matematyka 5 J.ang 1/WF
3  9.25 – 10.10 Prep. lab. L. / Chów i hod 13 Chemia 14/Biologia 31 Edb 14 WOK 14
WF/J.ang 1
4  10.30 – 11.15 Prep. lab. L. / Anat i fizj zw 13 Biologia 31 /Chemia 14
Geografia 13
Historia 2
WF/J.ang 1
5  11.20 – 12.05 Prep. lab. L. / Anat i fizj zw 13 Matematyka 5 Matematyka 5
J. polski 2
Fizyka 14
6  12.10 – 12.55 Prep. lab. L. / Anat i fizj zw 13 WF/WF Historia 2 WOS 14
Podst. pomiarów 14
7  13.00 – 13.45  Inform/J.niem 10/12  J. polski 2 Podst. pomiarów 14
8  13.50 – 14.35  J.niem/Inform 12/10  J. polski 2
9  14.40 – 15.25
10  15.30 – 16.15          

KLASA II LO A

Lp.   PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK
1  7.25 – 8.30 Matematyka 4
WF WF WF/WOS R 11
Mat/Mat R 4/5
2  8.35 – 9.20 Matematyka 4/ Mat.R 5
WF WF WF/WOS R 11 Mat/Mat R 4/5
3  9.25 – 10.10 J. polskie 17
WF WF WF/WOS R 11 J. polski 17
4  10.30 – 11.15 Historia 11
Matematyka 4
J.ang/J. niem 15/3
Matematyka 4
Biol R 31/Geogr R 28
5  11.20 – 12.05 J. angielski 15
Biol R 31/Geogr R 28
J.ang/J. niem 15/3 J. polski 17
Biol R 31/Geogr R 28
6  12.10 – 12.55 J. angielski 15 Biol R 31/Geogr R 28 J.niem/J.ang 3/15
J. polski 17 J.niem R 3/Religia 16
7  13.00 – 13.45 J. angielski R 15 Biol R 31/Geogr R 28 J.niem/J.ang 3/15 Historia 11
J.niem R 3/Religia 16
8  13.50 – 14.35 J. angielski R 15 J. niemiecki 3
J. angielski R 15
LW 4
WF
9  14.40 – 15.25 J. niemiecki 3 WF
10  15.30 – 16.15       WF

KLASA II LO B

Lp.   PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK
1  7.25 – 8.30 Geogr 28/ J.ang R 1 Religia 16/Mat R 5
2  8.35 – 9.20 Matematyka R 5 Geogr 28/ J.ang R 1 Religia 16/Mat R 5
3  9.25 – 10.10 Biologia R 31 J.ang/J.niem 1/3
Geogr 28/ J.ang R 1 J. polski 17
Matematyka 5
4  10.30 – 11.15 J. polski 17
J.ang/J.niem 1/3 Biologia R 30 J. polski 17 Biologia 31
5  11.20 – 12.05 Matematyka 5
J.niem/J.ang 3/1
Biologia R 30 Hist i społ. 11
Biologia 31
6  12.10 – 12.55 Historia  i społ 11 J.niem/J.ang 3/1 Matematyka 5 J. angielski 1
Geogr R 28/ J.niem R 3
7  13.00 – 13.45 J. polski 17
LW 11
J. angielski 1 Geogr R 28/ J.niem R 3
8  13.50 – 14.35 J. niemiecki R 3
WF WF WF
9  14.40 – 15.25 J. niemiecki R 3 WF WF WF
10  15.30 – 16.15  WF/WF/WF WF WF WF

KLASA II LO C

Lp.   PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK
1  7.25 – 8.30 Matematyka 5
Geografia R 28 WF /WOS R 11
Matematyka R 5
2  8.35 – 9.20 Matematyka R 5 J. angielski 15 Geog R 28/ Przyroda 13
WF /WOS R 11 LW 11/Mat R 5
3  9.25 – 10.10 Matematyka 4
J. angielski 15 Geog R 28/ Przyroda 13 WF /WOS R 11 J. polski 2
4  10.30 – 11.15 J. polski 2
J. polski 2 Matematyka 4 J.ang/J.niem 15/12 Biol/Geog/Hist 30/28
5  11.20 – 12.05 J. polski 2 Biol R 31 / Hist R 11
Hist i społ 4 J.ang/J.niem 15/12 Biol/Geog/Hist 30/28
6  12.10 – 12.55 Hist i społ 2
Biol R 31 / Hist R 11 Religia 16
J.niem/J.ang 12/15
Geografia 28
7  13.00 – 13.45 J. angielski R 15 Biol R 31 / Hist R 11 Religia 16 J.niem/J.ang 12/15 Geografia 28
8  13.50 – 14.35 J. angielski R 15 WF J.angielski R 15 J. polski 2
WF
9  14.40 – 15.25 WF WF/WF J. polski 2 WF
10  15.30 – 16.15 WF WF J. polski 2 WF

KLASA II T

Lp.   PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK
1  7.25 – 8.30 Matematyka 5 J.angielski 15 Matematyka 5
2  8.35 – 9.20 Zast. komp 10 Chemia analit. 30 Prac. prep./prac. anal.chem L Chemia anal. 14 J. polski 17
3  9.25 – 10.10 Zast. komp 10 Chemia analit. 30 Prac. prep./prac. anal.chem L J. angielski 15 Podst. dział. 28
4  10.30 – 11.15 Prep. org 14 Chemia analit. 30 Prac. prep./prac. anal.chem L WF Religia 16
5  11.20 – 12.05 Chemia 14 J. niemiecki 12 Prac. prep./prac. anal.chem L Podst. przed 28 Religia 16 /WF
6  12.10 – 12.55 Chemia 14 J. polski 17 Prac. prep./prac. anal.chem L Podst. przed 28 LW 39
7  13.00 – 13.45 Obl. chem 14 J. angielski zaw 23 Prac. prep./prac. anal.chem L J. polski 17 WF
8  13.50 – 14.35 Obl. chem 14 J. angielski zaw 23 Matematyka 5
9  14.40 – 15.25
10  15.30 – 16.15

KLASA III LO A

Lp.   PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK
1  7.25 – 8.30 WF WF/WF WF Geografia R 28
2  8.35 – 9.20 Biologia R 30 WF WF WF Geog R 28/J.ang R 23
3  9.25 – 10.10 Biologia R 30 WF Matematyka 5 WF Geog R 28/J.ang R 23
4  10.30 – 11.15 Biologia R 30 J. polski 17 Matematyka 5 J. angielski 23 J. ang 23/J. niem 3
5  11.20 – 12.05 J. polski 17 J. polski 17 Historia i społ. 11 J.angielski 23 J. niem 3/J. ang 23
6  12.10 – 12.55 LW 11 Biologia R 30 Geografia R 28 Historia i społ. 11 J. polski 17
7  13.00 – 13.45 Biologia R 30 Geografia R 28 Religia 16 Matematyka 5
8  13.50 – 14.35 Religia 16 Matematyka 5
9  14.40 – 15.25 WF/WF
10  15.30 – 16.15 WF

KLASA III LO B

Lp.   PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK
1  7.25 – 8.30 J. polski 17 J. angielski R 1 J.ang 1/ J. niem 12 Geog R 28/Biol R 31
2  8.35 – 9.20 J. polski 17 J. angielski R 1 J. niem 12/ J.ang 1 Geog R 28/Biol R 31
3  9.25 – 10.10 Matematyka 5 J. polski 17 Historia i społ. 11 Matematyka 5 Geog R 28/Biol R 31
4  10.30 – 11.15 Matematyka 5 Religia 16 J. polski 17 LW 1 J. polski 17
5  11.20 – 12.05 Historia i społ 11 Religia 16 J. polski 17 WF Matematyka 5
6  12.10 – 12.55 J.angielski 1 WF Geog R 28 /Biol R 30 WF WF
7  13.00 – 13.45 J.angielski 1 WF Geog R 28 /Biol R 30 WF WF
8  13.50 – 14.35 J.polski R WF WF WF
9  14.40 – 15.25 WF
10  15.30 – 16.15 WF

KLASA III LO C

Lp.   PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK
1  7.25 – 8.30 J. pol R 17/J.ang 15/ Hist R 11 Hist R 11/ Biol R 30 Matematyka R 5/ WF J.angielski 15 Geografia R 28
2  8.35 – 9.20 J. pol R 17/J.ang 15/ Hist R 11 Hist R 11/ Biol R 30 J.ang R 15/Mat R 5/WF J.angielski 15 Geografia R 28
3  9.25 – 10.10 J. ang 15/ J. niem 12 Hist R 11/ Biol R 30 J.ang R 15/Mat R 5/WF J. polski 2 Geografia R 28
4  10.30 – 11.15 J. niem 12/ J. ang 15 Hist i społ 11/ Przyroda 5 J. polski 2 Matematyka 5 Matematyka 5
5  11.20 – 12.05 Historia i społ 11 J. polski 2 J. polski 2 Matematyka 5 Biologia 15
6  12.10 – 12.55 J. polski 17 Matematyka 5 Geografia R  28/WF LW 31 Biologia 15
7  13.00 – 13.45 Religia 16 Geografia R 28 /WF WF/Przyroda 5
8  13.50 – 14.35 Religia 16
9  14.40 – 15.25
10  15.30 – 16.15

KLASA III T

Lp.   PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK
1  7.25 – 8.30 J. angielski 23 Chemia anal./- Matematyka 5 Zaj. prakt/- Prac. anal.chem/ Zaj. prakt
2  8.35 – 9.20 J.angielski 23 Chemia anal./Geog R 28 Matematyka 5 Zaj. prakt/J.ang 23 Prac. anal.chem/ Zaj. prakt
3  9.25 – 10.10 Historia i społ. 11 Chemia anal./Geog R 28 WF Zaj. prakt/J. ang 23 Prac. anal.chem/ Zaj. prakt
4  10.30 – 11.15 Bioanalityka z toks. 31 J. polski 15 WF J. polski 13 Prac. anal.chem/ Zaj. prakt
5  11.20 – 12.05 WF Chemia 14/ Podst. urządz. elektr 12 J. polski 2 J. polski 13 Prac. anal.chem/ Zaj. prakt
6  12.10 – 12.55 J. ang 23/ J. niem 3 Chemia 14/ Podst. urządz. elektr 12 Historia i społ. 11 Religia 16 Prac. anal.chem/ Zaj. prakt
7  13.00 – 13.45 J. niem 3/J. ang 23 LW 3 / Podst. urządz. elektr 12 -/Układy mikrop. 4 Religia 16 Chemia fizyczna 15
8  13.50 – 14.35 -/Układy mikrop. 4 Chemia fizyczna 15
9  14.40 – 15.25 -/Pr. elektr .4
10  15.30 – 16.15  

KLASA IV T

Lp.   PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK
1  7.25 – 8.30 LW Religia 16 WF WF Hist i społ. 11
2  8.35 – 9.20 Chemia 14 Matematyka 4 WF Matematyka 4 Chemia 13
3  9.25 – 10.10 Chemia 14 BHP 16 J. polski 2 Matematyka 4 Matematyka 4
4  10.30 – 11.15 Hist i społ. 28 J. niemiecki 12 J.angielski 1 Prac. analizy chem. Rozwój społ. 15
5  11.20 – 12.05 J. niemiecki 12 Matematyka 4 J. angielski 1 Prac. analizy chem. J. angielski 1
6  12.10 – 12.55 Bioanalityka z toks. 31 J. polski 15 Matematyka 4 Prac. analizy chem. Bioanalityka 31
7  13.00 – 13.45 Bioanalityka z toks. 31 J. polski 15 Prac. analizy chem.
8  13.50 – 14.35 Prac. analizy środ.
9  14.40 – 15.25 Prac. analizy środ.
10  15.30 – 16.15 Prac. analizy środ.

SZKOŁA POLICEALNA

FARMACJA

I FA

Lp.   PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK
1  7.25 – 8.30  TPL Farmakognozja 30
2  8.35 – 9.20  TPL Farmakognozja 30  Propedeutyka zdrowia 30
3  9.25 – 10.10 Pracownia TPL Prac. Farmakognozji 30  Propedeutyka zdrowia 30
4  10.30 – 11.15 Pracownia TPL Farmakologia 30 BHP
5  11.20 – 12.05 Pracownia TPL Analiza L Farmakologia 30 BHP
6  12.10 – 12.55 Pracownia TPL leków L Farmakologia 30 I pomoc
7  13.00 – 13.45 Pracownia TPL Pracownia L WF
8  13.50 – 14.35 Pracownia TPL analizy L WF
9  14.40 – 15.25  leków L WF
10  15.30 – 16.15  

III FA

Lp.   PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK
1  7.25 – 8.30  Świadczenie
2  8.35 – 9.20 Pracownia L J. migowy 30  farmaceutyczne
3  9.25 – 10.10 TPL L Farmakologia 30 Analiza leków  Świadczenie
4  10.30 – 11.15 Pracownia L Farmakologia 30 Analiza leków  farmaceutyczne
5  11.20 – 12.05 TPL L Podst. dział. gosp 30 Analiza leków  Świadczenie
6  12.10 – 12.55 Pracownia TPL L WF Analiza leków  farmaceutyczne
7  13.00 – 13.45 WF J. angielski 1 Org ochrony zdrowia 30
8  13.50 – 14.35 WF Org ochrony zdrowia 30
9  14.40 – 15.25 Technologia inform 10 Prac. farmakognozji 30
10  15.30 – 16.15 Technologia inform 10  

I FW

Lp.   PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK
1  14.50 – 15.30
2 15.30 – 16.15 TPL/TPL L Analiza L Farmakognozja 31  Farmakologia 30
3 16.20 – 17.05 Pracownia L leków L Farmakognozja 31  Farmakologia 30
4 17.15 – 18.00 TPL L Pracownia Pracownia 31  Farmakologia 30
5 18.05 – 18.50 Pracownia L analizy L Farmakognozji 31  Propedeutyka 30
6 18.55 – 19.40 TPL L leków L  BHP 31  zdrowia 30
7 19.45 – 20.30 Pracownia  TPL L  BHP 31
8  I pomoc 31
9
10  

III FW

Lp.   PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK
1  14.50 – 15.30
Pods.dział.gosp 28 Technologia inform 10 J. migowy 30 Świadczenie
2 15.30 – 16.15 Analiza L Technologia inform 10 Farmakologia 30 farmaceutyczne
3 16.20 – 17.05 leków L TPL L Farmakologia 30 Świadczenie
4 17.15 – 18.00 Analiza L TPL L Org ochrony zdrowia 30 farmaceutyczne
5 18.05 – 18.50 leków L TPL L Org ochrony zdrowia 30 Świadczenie
6 18.55 – 19.40 TPL L Prac. farmakognozji 30 farmaceutyczne
7 19.45 – 20.30 TPL L
8
9
10  

KOSMETYKA

I KOS

Lp.   PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK
1  7.25 – 8.30 Fizykoterapia Dermatologia Pracownia Kosmetologia
2  8.35 – 9.20 Fizykoterapia Dermatologia kosmetyk Kosmetologia
3  9.25 – 10.10 Fizykoterapia Pracownia Pracownia Kosmetologia
4  10.30 – 11.15 BHP kosmetyki kosmetyk Chemia kosm
5  11.20 – 12.05 BHP Pracownia Prac. kosm Chemia kosm
6  12.10 – 12.55 Anatomia kosmetyki
7  13.00 – 13.45 Anatomia Pracownia
8  13.50 – 14.35  WF kosmetyki  WF
9  14.40 – 15.25  WF/WF  WF
10  15.30 – 16.15  

III KOS

Lp.   PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK
1  7.25 – 8.30 Pracownia J. niemiecki  Pracownia
2  8.35 – 9.20 kosmetyczna J. niemiecki kosmetyczna
3  9.25 – 10.10 Pracownia Dermatologia Podst dział. gosp Pracownia
4  10.30 – 11.15 kosmetyczna Dermatologia Fizykoterapia kosmetyczna
5  11.20 – 12.05 Pracownia kosm. WF Fizykoterapia Pracownia kosm.
6  12.10 – 12.55 Anatomia WF Prac. Fizykoterapii Kosmetologia
7  13.00 – 13.45 Anatomia WF Kosmetologia
8  13.50 – 14.35 Kosmetologia
9  14.40 – 15.25
10  15.30 – 16.15