LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA I

PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO
JĘZYK POLSKI Ponad Słowami. Podręcznik do kształcenia literackiego
i kulturowego kl 1, cz. 1 i 2
M. Chmiel,
E. Kostrzewa
Nowa Era
JĘZYK ANGIELSKI Gateway 2 Plus D. Spencer Macmillan
JĘZYK NIEMIECKI  Infos 1B C. Serzysko,

B. Sekulski,
N. Drabich,
T. Gajownik

Pearson
HISTORIA Historia, zakres podstawowy B. Burda,
B. Halczak,
R. Józefiak,
A. Roszak,
M. Szymczak
OPERON

(seria „Odkrywamy na nowo”)

WIEDZA O KULTURZE Wiedza o kulturze, zakres podstawowy A. Kisielewska,

A. Kisielewski,

A. Prochyra

OPERON

(seria „Ciekawi świata”)

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wiedza o społeczeństwie, zakres podstawowy M. Batorski OPERON

(seria „Ciekawi świata”)

GEOGRAFIA Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

R. Uliszak,

K. Wiedermann

Nowa Era
BIOLOGIA Biologia na czasie, zakres podstawowy E. Bonar,

W. Krzeszowiec-Jeleń,

S. Czacharowski

Nowa Era
MATEMATYKA MATeMAtyka 1

Zakres podstawowy i rozszerzony

W. Babiański,

L. Chańko,

D. Ponczek

Nowa Era
CHEMIA To jest chemia – zakres podstawowy R. Hassa,

A. Mrzigod,

J. Mrzigod

Nowa Era
FIZYKA Świat fizyki. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

M. Fiałkowska ZamKor
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDB. Po prostu B. Breitkopf WSiP

KLASA II

PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO
JĘZYK POLSKI Ponad Słowami, klasa 2, cz 1 i 2,

zakres podstawowy i rozszerzony

M. Chmiel,
A. Równy
Nowa Era
JĘZYK ANGIELSKI Oxford Matura Trainer D. Spencer

Gryca

Macmillan

Oxford

JĘZYK NIEMIECKI Infos 2A C. Serzysko,

B. Sekulski,
N. Drabich,
T. Gajownik

Pearson
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO OPERON

(seria „Odkrywamy na nowo”)

HISTORIA – rozszerzenie Historia 1, cz. 1. Starożytność, zakres rozszerzony,

Historia 1, część 2, Średniowiecze, zakres rozszerzony

R. Czaja,
M. Strzelecka,
J. Wroniszewski
OPERON

(seria „Odkrywamy na nowo”)

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wiedza o społeczeństwie, część 1, zakres rozszerzony M. Batorski OPERON

(seria „Ciekawi świata”)

GEOGRAFIA Oblicza geografii Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres rozszerzony 1
Oblicza geografii Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres rozszerzony 2
R. Malarz,
M. Więckowski
T. Rachwał
Nowa Era
BIOLOGIA Biologia na czasie 2, zakres rozszerzony M. Marko-Worłowska,
R. Kozik,
W.Zamachowski, S. Krawczyk,
F. Dubert,
A. Kula
Nowa Era
MATEMATYKA MATeMAtyka kl. 2 zakres podstawowy W. Babiański,
L. Chańko,
D. Ponczek
Nowa Era
MATEMATYKA rozszerzenie kontynuacja MATeMatyka kl. 1 zakres podstawowy i rozszerzony, MATeMAtyka kl. 2 zakres rozszerzony W. Babiański, L. Chańko,

J. Czarnowska,

G. Janocha

Nowa Era
CHEMIA To jest chemia 1
Chemia ogólna i nieorganiczna
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Zakres rozszerzony
To jest chemia 2
Chemia organiczna
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Zakres rozszerzony
M. Litwin,
S. Styka-Wlazło,
J. Szymońska
Nowa Era

KLASA III

PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO
JĘZYK POLSKI Ponad Słowami klasa 3,

zakres podstawowy i rozszerzony

M. Chmiel,
A. Równy
Nowa Era
JĘZYK ANGIELSKI Oxford Matura Trainer

 

Gryca Oxford
JĘZYK NIEMIECKI Infos 2B
C. Serzysko Cezary, B. Sekulski  Drabich Nina
Pearson
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO OPERON
(seria „Odkrywamy na nowo”)
HISTORIA – rozszerzenie Historia 2, cz. 1,
Od renesansu do rewolucji francuskiej, zakres rozszerzony
Historia 2, część 2. Wiek XIX, zakres rozszerzony
J. Ustrzycki,
M.  Ustrzycki
OPERON
(seria „Odkrywamy na nowo”)
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wiedza o społeczeństwie, część 2, zakres rozszerzony Z. Smutek,
J. Maleska,
B. Surmacz
OPERON
(seria „Odkrywamy na nowo”)
GEOGRAFIA Oblicza geografii Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony 2.

Oblicza geografii Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres rozszerzony 3.

Rachwał,
R. Malarz,
M. Więckowski
Nowa Era
BIOLOGIA Biologia na czasie 1 i 3, zakres rozszerzony M. Marko-Worłowska,
R. Kozik,
W. Zamachowski,
S. Krawczyk,
F. Dubert, A. Kula
Nowa Era
MATEMATYKA MATeMAtyka kl. 3 zakres podstawowy W. Babiański, L. Chańko,

J. Czarnowska, J. Wesołowska

Nowa Era
MATEMATYKA – rozszerzenie kontynuacja MATeMAtyka kl. 2 zakres rozszerzony,
MATeMAtyka kl. 3 zakres rozszerzony
W. Babiański, L. Chańko,

J. Czarnowska, J. Wesołowska

Nowa Era
CHEMIA To jest chemia 2
Chemia organiczna
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Zakres rozszerzony
M. Litwin,
S. Styka-Wlazło,
J. Szymońska
Nowa Era

TECHNIKUM CHEMICZNE

KLASA I

PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO
JĘZYK POLSKI Ponad Słowami. Podręcznik do kształcenia literackiego
i kulturowego kl 1, cz. 1 i 2
M. Chmiel,
E. Kostrzewa
Nowa Era
JĘZYK ANGIELSKI Gateway 2 Plus D. Spencer Macmillan
JĘZYK NIEMIECKI  Infos 1B C. Serzysko,

B. Sekulski,
N. Drabich,
T. Gajownik

Pearson
HISTORIA Historia, zakres podstawowy B. Burda,
B. Halczak,
R. Józefiak,
A. Roszak,
M. Szymczak
OPERON

(seria „Odkrywamy na nowo”)

WIEDZA O KULTURZE Wiedza o kulturze, zakres podstawowy A. Kisielewska,

A. Kisielewski,

A. Prochyra

OPERON

(seria „Ciekawi świata”)

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wiedza o społeczeństwie, zakres podstawowy M. Batorski OPERON

(seria „Ciekawi świata”)

GEOGRAFIA Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

R. Uliszak,

K. Wiedermann

Nowa Era
BIOLOGIA Biologia na czasie, zakres podstawowy E. Bonar,

W. Krzeszowiec-Jeleń,

S. Czacharowski

Nowa Era
MATEMATYKA MATeMAtyka 1

Zakres podstawowy i rozszerzony

W. Babiański,

L. Chańko,

D. Ponczek

Nowa Era
CHEMIA To jest chemia – zakres podstawowy R. Hassa,

A. Mrzigod,

J. Mrzigod

Nowa Era
FIZYKA Świat fizyki. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

M. Fiałkowska ZamKor
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDB. Po prostu B. Breitkopf WSiP

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – technik analityk
Wyboru podręczników do przedmiotów zawodowych dokonują nauczyciele na pierwszych zajęciach, brak jednolitych podręczników obejmujących cały program dla poszczególnych przedmiotów zawodowych

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – technik weterynarii
Wyboru podręczników do przedmiotów zawodowych dokonują nauczyciele na pierwszych zajęciach, brak jednolitych podręczników obejmujących cały program dla poszczególnych przedmiotów zawodowych

KLASA II

PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO
JĘZYK POLSKI Ponad Słowami klasa 2, cz.1 i 2

zakres podstawowy
i rozszerzony

M. Chmiel,
A. Równy
Nowa Era
JĘZYK ANGIELSKI Gateway 2 Plus (kontynuacja) + Oxford Matura Trainer Gryca Oxford
JĘZYK NIEMIECKI Infos 1A

Infos 2B

C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drabich
Pearson
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO OPERON
(seria „Odkrywamy na nowo”)
MATEMATYKA Kontynuacja z kl.1, zakres podstawowy i rozszerzony + MATeMAtyka kl. 2 zakres podstawowy W. Babiański,
L. Chańko,
D. Ponczek
Nowa Era
CHEMIA To jest chemia 2
Chemia organiczna
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Zakres rozszerzony
M. Litwin,
S. Styka-Wlazło,
J. Szymońska
Nowa Era

KLASA III

PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO
JĘZYK POLSKI Ponad Słowami klasa 2 cz.2,

Ponad Słowami klasa 3,

zakres podstawowy i rozszerzony

M. Chmiel,
A. Równy
Nowa Era
JĘZYK ANGIELSKI Oxford Matura Trainer Gryca Oxford
JĘZYK NIEMIECKI Infos 2A

Infos 2B

C. Serzysko, B.  Sekulski, N. Drabich
Pearson
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO OPERON
(seria „Odkrywamy na nowo”)
MATEMATYKA Kontynuacja z kl. 2, zakres podstawowy + MATeMAtyka kl. 3 zakres podstawowy W. Babiański, L. Chańko,  J. Czarnowska, J. Wesołowska Nowa Era
CHEMIA To jest chemia 2
Chemia organiczna
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Zakres rozszerzony
M. Litwin,
S. Styka-Wlazło,
J. Szymońska
Nowa Era

KLASA IV

PRZEDMIOT TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO
JĘZYK POLSKI Ponad Słowami klasa 3,

zakres podstawowy i rozszerzony

M. Chmiel,
A. Równy
Nowa Era
JĘZYK ANGIELSKI Oxford Matura Trainer

 

Gryca Oxford
JĘZYK NIEMIECKI Infos 2B

 

C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drabich
Pearson
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO OPERON
(seria „Odkrywamy na nowo”)
MATEMATYKA MATeMAtyka kl. 3 zakres podstawowy W. Babiański,
L. Chańko,
D. Ponczek
Nowa Era
CHEMIA To jest chemia 2
Chemia organiczna
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum
Zakres rozszerzony
M. Litwin,
S. Styka-Wlazło,
J. Szymońska
Nowa Era