ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w Ogólnoszkolnym Konkursie Bibliotecznym, sprawdzającym kompetencje czytelnicze i informacyjne uczniów. Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności, odwiedzając bibliotekę w tym tygodniu i wypełniając arkusz konkursowy. Na laureatów czekają nagrody:)