SZKOŁA POLICEALNA nr 4 w CHORZOWIE
Istniejemy od 2002 roku w ramach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Chorzowie
Kształcimy w kierunkach:
Technik farmaceutyczny (system dzienny i wieczorowy)

Dysponujemy nowoczesnym laboratorium.
W czasie zajęć laboratoryjnych i praktycznych słuchaczki i słuchacze pracują w małych grupach.
Kadrę stanowią doświadczeni nauczyciele ze stopniem naukowym doktora, egzaminatorzy w zawodach.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zdaje bardzo wysoki odsetek naszych absolwentów.

Preferujemy nowoczesne i atrakcyjne formy kształcenia. Zapewniamy miłą atmosferę.
Jesteśmy szkołą państwową. Nie pobieramy comiesięcznej opłaty za naukę.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły
w dniach od pn. – pt. w godz. 8:00 – 15:00
tel: 32 241-17-17

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Symbol cyfrowy zawodu 321301
Czas trwania nauki: 2 lata
Uzyskany tytuł:Technik Farmaceutyczny

Absolwent naszej szkoły uzyskuje prawo do pracy w aptekach, hurtowniach, wytwórniach i innych zakładach farmaceutycznych oraz sklepach zielarskich i zielarsko-drogeryjnych. Może podjąć pracę jako przedstawiciel handlowy w branży farmaceutycznej a także prowadzić analizę i kontrolę leków i artykułów sanitarnych w laboratoriach chemicznych. Może też organizować pracę punktu aptecznego oraz być kierownikiem punktu aptecznego jeśli posiada trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych oraz prowadzić sklepy zielarsko-medyczne.

Przykładowe zadania Technika Farmaceutycznego :

 • Przyrządzanie wszystkich form leków recepturowych nie zawierających w swoim składzie trucizn i środków odurzających
 • posługiwanie się obowiązującą Farmakopeą, Urzędowym Wykazem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce
 • posługiwanie się nazewnictwem łacińskim, międzynarodowym i polskim, niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych
 • posługiwanie się komputerowymi programami ewidencjonowania oraz wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • rozróżnianie podstawowe grupy leków w układzie farmakologicznym i postaci w jakich są wytwarzane
 • charakteryzowanie drogi podania, postaci leków i dawki leku
 • przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych w zależności od ich formy, składu i właściwości, zgodnie z zaleceniami wytwórcy
 • dobieranie opakowania leku recepturowego do odpowiedniej substancji czynnej oraz postaci
 • współuczestniczenie w prowadzeniu analiz laboratoryjnych
 • przeprowadzanie analizy jakościowej i ilościowej leków wybranymi metodami klasycznymi i instrumentalnym

Perspektywy zawodowe Technika Farmaceutycznego:

 • Apteki ogólnodostępne
 • Apteki szpitalne
 • Apteki zakładowe
 • Sklepy zielarsko-medyczne
 • Sklepy zielarsko-drogeryjne
 • Sklepy ze sprzętem medycznym
 • Hurtownie farmaceutyczne
 • Laboratoria przemysłu farmaceutycznego
 • Zakłady przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz przetwórstwa zielarskiego
 • Laboratoria chemiczne przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, zielarskiego, kosmetycznego i spożywczego
 • Punkty apteczne
 • Laboratoria naukowo-badawcze i toksykologiczne
 • Stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • Inspekcja farmaceutyczna