W ramach zajęć laboratoryjnych w profesjonalnej pracowni analizy chemicznej proponujemy dodatkowo elementy kryminalistyki – analizę chemiczną potrzebną przy badaniach śladów kryminalistycznych oraz wykłady dotyczące kryminalistyki przy współpracy z laboratorium kryminalistycznym Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach