W ramach zajęć z dogoterapii zwracamy uwagę  przede wszystkim na przerwanie bariery nieśmiałości oraz zwrócenie uwagi pacjenta na psa. Zajęcia odbywają się w współpracy z fundacją DOGIQ. Kształcenie w tej klasie pozwala łączyć  proces dydaktyczny i wychowawczy z realizacją celów lokalnych organizacji, działających na rzecz ochrony zwierząt i środowiska naturalnego, np.: Schroniskiem dla Zwierząt w Chorzowie,  Śląskim Centrum Weterynarii  Fabisz i Stefanek, Śląskim Centrum Kynologicznym PRESTOR, Fundacją DOGOQ czy Śląskim Ogrodem Zoologicznym.