Warsztaty – Rynek pracy -autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Dnia 27. 05. 2019r. uczniowie klasy II technikum uczestniczyli w warsztatach: Rynek pracy – autoprezentacja i wystąpienia publiczne – sposoby zwalczania tremy oraz identyfikowania i kontrolowania emocji towarzyszących wystąpieniom publicznym.

Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach projektu edukacyjnego pn. „Młodzi i kompetentni”, realizowanego przez Fundację Edukacji Przedsiębiorczej w Chorzowie oraz Górnośląską Wyższą
Szkołę Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie. Celem projektu jest rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz pozostałych kompetencji kluczowych i umiejętności
praktycznych tj. kreatywności, uczenia się, budowania relacji społecznych,
planowania i organizacji. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.