XIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GEOLOGICZNY

REGULAMIN XIII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GEOLOGICZNEGO

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CHORZOWA I MIAST OŚCIENNYCH

 

Uwaga! Zmiana formuły konkursu!

Konkurs ma formę jednodniowej konferencji naukowej dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych, jego tegoroczna edycja nosi tytuł „Geologia z autopsji”.

Ma on sprzyjać rozwijaniu uzdolnień oraz zainteresowaniu naukami geologicznymi, pobudzać logiczne myślenie oraz wspomagać stosowanie praktycznej wiedzy.

I ORGANIZATOR KONKURSU:

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Chorzowie; ul. św. Piotra 1

nauczyciele odpowiedzialni za konkurs:
mgr Danuta Bruździńska oraz mgr Beata Woźniak.

Informacji o Konkursie udziela: Beata Woźniak pod nr 782906902.

II ZASADY KONKURSU:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być indywidualni uczniowie, uczący się w gimnazjum i szkole podstawowej różnego typu.
 2. Konkurs jest dwuetapowy:
 • pierwszy etap polega na wykonaniu posteru „Geologia z autopsji” (dowolna wielkość oraz forma – może być collage, zdjęcie lub inna forma graficzna), który będzie pokazywał spotkanie uczestnika konkursu z geologią (zjawiskiem lub okazem), termin dostarczenia prac do organizatora to: 31 maja 2019 roku;
 • drugi etap będzie składał się z testu finałowego, który odbędzie się w siedzibie organizatora w dniu 7 czerwca 2019 roku.
 1. Test finałowy będzie dotyczył zagadnień związanych z budową wnętrza Ziemi, dziejami geologicznymi, procesami wewnętrznymi i zewnętrznymi kształtującymi wygląd powierzchni Ziemi, zgodnymi z podstawą programową dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej oraz wiadomościami zawartymi w wybranych artykułach „Geografii w szkole” (bibliografia). Punkty uzyskane w tych dwóch obszarach (wykonanie posteru oraz test finałowy sumują się.
 2. Konkurs nie jest podzielony na grupy wiekowe, jest oceniany jednolicie dla klas 3 gimnazjum oraz 8 szkół podstawowych.
 3. Szkołę może reprezentować dowolna liczba uczniów.
 4. Komisję konkursową powołuje organizator.
 5. Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie przesyłając kompletnie wypełnioną kartę uczestnictwa KARTA ZGŁOSZENIA, która jest dołączona do posteru.
 6. Zgłoszenie w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

III. NAGRODY:

Wręczenie nagród  nastąpi w siedzibie organizatora w dniu 14 czerwca 2019 roku

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga
 2. Każdy z uczestników zobowiązany jest uczestniczyć w konkursie z opiekunem

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ „GEOLOGIA Z AUTOPSJI”:

9.00 – 9.10 – powitanie uczestników konkursu, rozlosowanie miejsc,

9.10 – 10.10 – test finałowy,

10.10 – 10.20 –  przerwa,

10.20 – 11.00 – wykład geologiczny,

11.00–12.00– pokazy doświadczeń o charakterze geologicznym w laboratoriach chemicznych Szkoły oraz udział w zajęciach farmakologicznych, mających na celu wykonanie produktu leczniczego na bazie roślinnej,

12.00 – 12.30 – rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom.

 

BIBLIOGRAFIA:

 1. Wilczyński P. L.: Aktualne wydobycie surowców mineralnych na świecie. Geografia w szkole nr 2/2016;
 2. Wolniewicz P.: Złoto i góry, czyli związek złóż z wędrówką kontynentów. Geografia w szkole nr 2/2015.