XIX MIEJSKI KONKURS POETYCKI O ZŁOTĄ JESIENNĄ CHRYZANTEMĘ

 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4
im. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO

pod patronatem

WYDZIAŁU KULTURY I SPORTU

URZĘDU MIASTA CHORZÓW

zaprasza

wszystkich, którzy próbują pisać wiersze,
do udziału w kolejnej, XIX już edycji

MIEJSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO

O ZŁOTĄ JESIENNĄ CHRYZANTEMĘ IM. HALINY KUNYSZ

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych chorzowskich szkół podstawowych, młodzieży ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej Chorzowa.
 2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który do dnia 25 października nadeśle na adres Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  nr 4 w Chorzowie, zestaw trzech wierszy o dowolnej tematyce, nigdzie wcześniej nie publikowanych.
 3. Wszystkie wiersze należy zapisać w jednym pliku na nośniku cyfrowym w formacie (*doc.), czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 oraz wydrukować w 3 egzemplarzach.
 4. Teksty oraz nośniki elektroniczne należy podpisać pseudonimem.
 5. Do zestawu  należy dołączyć podpisaną pseudonimem, zaklejoną kopertę, zawierającą następujące dane:
 • imię i nazwisko autora, klasa
 • nazwa i adres szkoły,
 • nazwisko ewentualnego opiekuna-nauczyciela, kontakt
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na publikację w okolicznościowym tomiku  moich wierszy i podstawowych danych”, podpisane i opatrzone datą,
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec listopada. O dokładnym terminie uczestnicy zostaną poinformowani.
 2. Wiersze oceniać będzie jury, w skład którego wchodzą osoby na co dzień zajmujące się poezją i pracą   z młodymi ludźmi.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania otrzymanych tekstów w okolicznościowym tomiku poezji, dlatego prosimy o dołączenie wspomnianego oświadczenia.

Organizatorzy konkurs

Barbara Dębczak, Ludmiła Kamionka

Adres do korespondencji

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 41-500 Chorzów ul. Św. Piotra 1
z dopiskiem „Konkurs Poetycki”