ZDALNE NAUCZANIE

W związku z przejściem na zdalne nauczanie wszystkie informacje i materiały edukacyjne niezbędne do realizacji podstawy programowej będą przekazywane poszczególnym klasom na specjalnie utworzone adresy email każdej z klas.  Uczniowie i rodzice będą mieli możliwość komunikacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów poprzez służbowy adres mailowy nauczyciela. Adresy email zostaną opublikowane na stronie internetowej 26.03.2020r.

Wszystkie informacje odnoście zdalnego nauczania będą przekazywane na bieżąco przez stronę internetową.