Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 przystąpił do bezterminowego strajku

Uprzejmie informuję, iż nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 podjęli zapowiadaną akcję protestacyjną, polegającą na bezterminowym strajku.
Szkoła prowadzi działalność opiekuńczą, zgodnie z obowiązującym prawem.
Wszyscy mamy nadzieję na rychłe zakończenie protestu.

Dyrektor Szkoły